Κατοικίες

Συγκρότημα κατοικιών στην Κάντζα
μελέτη-κατασκευή
2001
Συγκρότημα κατοικιών στο Καστρι
μελέτη – κατασκευή,
2004
Συγκρότημα κατοικιών στην Παιανία
μελέτη – κατασκευή,
2006
Κατοικία στην καλλιτεχνούπολη
μελέτη
1998
Κατοικία στην Παιανία
μελέτη – κατασκευή εσωτερική διαρρύθμιση και ειδικές κατασκευές
2008
Κατοικία στην Καστέλλα
μελέτη-κατασκευή, προσθήκη και ειδικές κατασκευές,
1999
Κατοικία στο Νάυπλιο
μελέτη – κατασκευή, εσωτερική διαρρύθμιση και ειδικές κατασκευές
2001
Κατοικία στα Λαγκάδια μελέτη-κατασκευή, προσθήκη καθ’ ύψος και ειδικές κατασκευές
2000
Κατοικία στην Κάντζα
Προσθήκη κατ’ ύψος, μελέτη,
2008