Κατοικίες

Συγκρότημα κατοικιών στην Κάντζα
μελέτη-κατασκευή
Συγκρότημα κατοικιών στο Καστρι
μελέτη – κατασκευή
Συγκρότημα κατοικιών στην Παιανία
μελέτη – κατασκευή
Κατοικία στην καλλιτεχνούπολη
μελέτη
Κατοικία στην Παιανία
μελέτη – κατασκευή εσωτερική διαρρύθμιση και ειδικές κατασκευές
Κατοικία στην Καστέλλα
μελέτη-κατασκευή, προσθήκη και ειδικές κατασκευές
Κατοικία στο Νάυπλιο
μελέτη – κατασκευή, εσωτερική διαρρύθμιση και ειδικές κατασκευές
Κατοικία στα Λαγκάδια μελέτη-κατασκευή, προσθήκη καθ’ ύψος και ειδικές κατασκευές
Κατοικία στην Κάντζα
Προσθήκη κατ’ ύψος, μελέτη